コロナ ウィルス対策(タガログ語)

[IKT19-35]Mag-ingat upang hindi mahawahan ng novel coronavirus!

Ang “shingata coronavirus”, o ang tinatawag na “novel coronavirus (nCov-2019)” na nagdudulot ng sintomas na katulad ng pulmonya ay lumalaganap. Mangyaring mag-ingat para hindi mahawahan nito.
Ang panahon ng inkubasyon ay inaakalang hanggang 14 na araw.

Upang makaiwas na mahawahan, gawin ang mga sumusunod na pag-iingat:
*Hugasan ang kamay nang mabuti.
*Gamitin ang pang-disimpekta tulad ng alkohol.
*Huwag hawakan ang mata, bibig at ilong kapag hindi pa nahugasan ang kamay.
*Palakasin ang resistensya sa pamamagitan ng sapat na pag-inom ng tubig, pagkain na masustansya at matulog nang sapat!

Kung may ubo at bumabahing, alalahanin ang mga sumusunod:
*Takpan ang bibig at ilong gamit ang tissue o ibang pantakip ang bibig at itapon agad ang tissue.
*Kapag may dalang mask, gamitin ito.
*Kapag walang dalang mask, gawing pantakip ng bibig ang iyong braso.
※Huwag gamitin ang kamay bilang pantakip.

Uminom ng sapat na tubig, kumaing mabuti para sa sapat na nutrisyon, at matulog nang maayos para hindi makakapitan ng sakit!

Alamin ang pinakabagong impormasyon mula sa mga balita.

●NHK World-JAPAN
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/ (Ingles)
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/pt/news/ (Portuges)
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/zh/news/ (Intsik)
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/news/ (Espanyol)
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/ (Vietnamese)

●NHK Web Easy
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/k10012266621000/k10012266621000.html (Simpleng Wikang Hapon)

●Ministry of Health, Labor and Welfare Homepage
May link na i-cliclick sa mataas na bahagi ng website para sa machine translation. (Ingles, Intsik, Koreyano)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

●Japan Visitor Hotline
May tanggapan na maaring kumonsulta tungkol sa novel coronavirus (nCov-2019) gamit ang iba’t ibang wika.
050-3816-2787 (Japan Tourism Bureau)
Bukas ito ng 365 araw, 24 oras.
Suportadong wika: Ingles, Intsik, Koreyano, Wikang Hapon


※Mangyari lamang na ipaalam sa amin kung hindi ma-access ang nasabing link.
[infokanagawa@kifjp.org]
**********************
Kanagawa International Foundation
E-mail:infokanagawa@kifjp.org

Mangyaring ipaalam rin sa mga kaibigan, pamilya at iba pang kakilala ang “INFO KANAGAWA”.
Pagpa-parehistro / mangyaring magpakansel dito.
http://www.kifjp.org/infokanagawa/ta

コメントは受け付けていません。